Skontaktuj się z nami: 731 171 502 lub 61 6662 732
{*
Subiekt GT: Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów
Pobierz InsERT nexo
*}

Jak korzystać z oprogramowania CRM do analizy konkurencyjności

Bez względu na obecne zmiany zachodzące w globalnej  gospodarce  popyt i podaż na produkty i usługi jest czynnikiem, który kształtuje rynek. Jednak jak to wpływa na  konkurencyjność naszych produktów lub usług możemy się przekonać dopiero po analizie naszej konkurencji.

Analiza przy użyciu CRM  pozwoli na pokazanie nie tylko prostych relacji jak  wielkości sprzedaży, większej lub niższej marży, ale obejmie również obszary, które nie tylko pokażą mocne i słabe strony Twojej konkurencji, ale także dostarczą informacji o Twoich własnych słabościach wobec konkurencji. Aby jednak osiągnąć biegłość w wykorzystaniu CRM jako narzędzia do analizy zbieranych informacji o konkurentach należy położyć nacisk na kulturę pracy wewnątrz zespołu przy sposobie zbierania danych o konkurentach.

Rozwiązania CRM mogą być wykorzystywane jako centralny punkt do przechowywania informacji o kontaktach handlowych i tworzeniu baz danych  konkurencji, dając w ten sposób wszystkim pracownikom możliwość dostępu do kluczowych danych, gdy zachodzi taka potrzeba. Powiązanie zbieranych informacji z zakresem dostępu według kompetencji każdego stanowiska to ważny element z punktu widzenia całego zespołu. Właściwie zarządzanie danymi pozwoli uzyskać łatwiej dane dotyczące różnych sytuacji sprzedażowych, słabych i mocnych stron konkurencji, analizy tych kategorii, które są naszą słabą stroną. Dobrze zaprojektowany i wdrożony system CMR może się stać narzędziem, które dzięki swojej analityce różnych procesów w sprzedaży i marketingu umożliwi w pełni wykorzystanie całego potencjału wszystkich pracowników firmy.

Tworzenie i wykorzystywanie informacji o konkurencji w CRM

Gdy masz już dobrze działający system CRM możesz rozpocząć rejestracje  wszystkich informacji dotyczących potencjalnych szans biznesowych. Upewnij się jednak że każda taka szansa finalizowania biznesu jest połączona z odpowiednimi profilami Twojej konkurencji umieszczonymi wcześniej w twoim systemie CRM. 

  • Jeśli Twoja oferta wygrała/została wybrana ,system CRM będzie wiedział, kto z Twojej konkurencji został odrzucony
  • Jeśli oferta konkurencyjna została wybrana, a Twoja została odrzucona trzeba tą informacje także umieścić w systemie CRM

Takie analityczne podejście daje wystarczająco dużo informacji, aby rozpocząć analizę konkurencji. Na przykład, ile razy oferta Twojej firmy została wybrana w porównaniu z firmami  konkurencyjnymi. Można też zrobić analizę odwrotną  z kim i kiedy przegraliśmy walkę o klienta. A może wyłoni nam się obraz nowego konkurenta, który zaczyna dominować na rynku?


ITM Technologie Informatyczneon Google+