Skontaktuj się z nami: 731 171 502 lub 61 6662 732
{*
Subiekt GT: Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów
Pobierz InsERT nexo
*}

Jak programy do wspomagania zarządzania produkcją - poprawią wynik finansowy twojego biznesu.

Wiele małych i średnich firm produkcyjnych niezależnie od profilu produkcji oraz  stopnia jej skomplikowania i złożoności, a także rodzaju wykorzystywanej technologii posiadają wspólne podstawowe wymagania biznesowe takie jak :

 • dokładne oszacowanie  rzeczywistych  kosztów  wykonanego zlecenia
 • podanie  szacunkowej wyceny dla produktu/usługi dla potencjalnego klienta
 • przyjęcie  i zrealizowanie   zamówienia
 • czuwanie nad  poziomem  zapasów minimalnych na magazynie, aby zrealizować zamówienie
 • zakup i magazynowanie  materiałów  eksploatacyjnych
 • stworzyć zlecenie pracy
 • opracowanie  rysunków  technicznych
 • określenie specyfikacji takich procesów jak cięcie, gięcie lub obróbka maszynowa
 • monitorowanie  postępu  pracy na hali produkcyjnej
 • wycena kosztów pracy i materiałów
 • wysyłka  zrealizowanego  zamówienia
 • wystawienie faktury
 • analiza  konta należności oraz zobowiązań
 • realizacja transferów i  płatności bankowych
 •  wprowadzenie kontroli jakości
 • badanie wydajności pracowników
 • określenie zużycia surowców oraz zapotrzebowania

Wszystkie te procesy muszą być wykonane w odpowiednim czasie i często w bardzo konkurencyjnym środowisku biznesowym. Dokładne oszacowanie kosztów pracy ma kluczowe znaczenie, ponieważ na bazie tego ustalamy, czy osiągnęliśmy zysk czy produkcja przyniosła stratę. Słabe oszacowanie godzin potrzebnych dla realizacji zamówienia, wymagań materiałowych i czasu pracy może doprowadzić do kosztownych cyklów produkcyjnych lub wymagać będzie drogich zakupów w trybie pilnym od nieznanego dostawcy, wszystko to wpłynie negatywnie na szybko malejącą marżę zysku. Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na zysk to słabe zużycie materiału i skrawania, nieprawidłowy dobór materiału i przypadkowy montaż podzespołów. Wszystko to prowadzi do nadmiernego marnotrawstwa zarówno materiału i czasu.

W przeszłości wiele tego “produkcyjnego doświadczenia” było przypisane naturalnie albo do kluczowych pracowników lub tych z najdłuższym stażem i największym doświadczeniem. Nie wspominając o bezcennych ręcznych notatkach. Dziś jednak taka praktyka jest bardzo ograniczająca i może być bardzo kosztowna dla firmy. Stosowanie takich praktyk w dzisiejszym niesamowicie konkurencyjnym otoczeniu biznesowym  jest najlepszą recepta na poważne kłopoty finansowe.

Moim ulubionym koszt-efektywnym programem do wspomagania zarzadzanie produkcją  jest Mozart. Współpracując razem z odpowiednim systemem sprzedaży i magazynu  jak np. Subiekt GT szybko dostarcza i przetwarza wszystkie informacje, które są kluczowe dla określenia rzeczywistego kosztu produkcji danego zamówienia. Dostarcza także wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. 

Warto wspomnieć, że stosowanie takiego rozwiązania do wspomagania zarządzania produkcją będzie nieustająco poprawiać jakość informacji w bazie danych, a to będzie dawało firmą możliwość udoskonalenia wielu procesów zarówno produkcyjnych jak i związanych z poprawieniem rentowności. 

Mozart zarządzanie produkcją podaje szybsze i bardziej dokładne terminy realizacji danych zamówień i prac, lub gdy trzeba wprowadza poprawy do techniki cięcia i produkcji. Jak utrzymać bardziej rygorystyczną kontrole zapasów czy poprawić metody montażu. Upewnia się, że właściwe zamówienia są wysyłane najszybciej co zmniejsza czas oczekiwania na zapłatę faktury przez klienta.

To wszystko prowadzi nie tylko do poprawy wydajności finansowej, ale kształtuje wizerunek  biznesowy wśród klientów. To z kolei może prowadzić do zwiększenia działalności jako że zadowoleni klienci sami zaczną polecać daną firmę innym klientom. Dobrze skonfigurowany system do wspomagania zarządzania produkcją zapewni lepsze wykorzystanie zasobów, obniży czas potrzebny do realizacji poszczególnych operacji, a cała produkcja będzie realizowana w sprawny sposób. Innymi słowy będzie można wykonać więcej zadań przy pomocy tej samej siły roboczej przy lepszej jakości i niższym koszcie.

Jeżeli jeszcze nie rozważasz wdrożenia jakiejkolwiek formy oprogramowania do wspomagania zarządzania produkcją to ten krótki artykuł powinien jeszcze bardziej zachęcić Ciebie do przemyślenia tego w najbliższej przyszłości. Nie spiesz się podczas dokonywania wyboru właściwego oprogramowania – wybór powinien być  starannie przemyślany. Poproś o właściwą pomoc, jak długo zajmie proces wdrożenia, czy można zintegrować z różnymi bazami danych jeśli zajdzie taka potrzeba, ale nie pozwól aby dział  sprzedaży i marketing danej firmy odciągnął Twoją uwagę od podstawowych wymagań biznesowych Twojej firmy. Wielkość firmy oferującej oprogramowanie niekoniecznie jest miarą wsparcia i wskazówek, które otrzymasz w przyszłości. Każdy będzie miał swój własny wybór opcji, które mogą być specyficzne dla danej branży. Dobry wybór modułów funkcjonalnych, elastyczność konfiguracji i bezproblemowa integracja  z innymi ważnymi obszarami działalności, takimi  jak oprogramowanie księgowe, czy automatyczny system zamówień umieszczony na Twojej stronie internetowej mogą razem mieć rzeczywisty wpływ na wyniki biznesowe.


ITM Technologie Informatyczneon Google+