Skontaktuj się z nami: 731 171 502 lub 61 6662 732
{*
Subiekt GT: Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów
Pobierz InsERT nexo
*}

Programy do wspomagania zarządzania produkcją pomagają w szacowanie kluczowych parametrów finansowych dla producentów.

W  wcześniejszym artykule " Programy do zarzadzania produkcją" - główne etapy procesu produkcji dla małej firmy produkcyjnej zostały wypunktowane  w formie ogólnych zagadnień .

Pierwsze dwa poruszały  następujące kwestie :

 • dokładne oszacowanie rzeczywistego kosztu wykonania zlecenia 
 • odpowiedzi na pytanie od potencjalnego klienta “ile by to kosztowało”

Oba wręcz niezbędne dla uzyskania pozytywnego wyniku finansowego każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

 

Dalsza analiza tych dwóch elementów pokazuje, że dokładne oszacowania potrzebne są, dla większości jak nie wszystkich  czynników takich jak :

 • roboczogodziny
 • wymagane umiejętności
 • wymagania materiałowe
 • czas realizacji poszczególnego zadania
 • czas pracy maszyny
 • czas i koszt montażu elementów
 • inwentaryzacja
 • straty materiału tzw. odpad produkcyjny
 • transport i dostawa
 • przetwarzanie faktur i płatności
 • marża zysku

Podczas gdy kilka elementów takich jak transport i dostawa lub przetwarzanie ,płatności  można by uznać za niezwiązane z rzeczywistymi procesami produkcyjnymi to jednak  niezbędne jest to aby każda firma uwzględniała je w strukturze kosztów. W przeciwnym razie brak będzie pełnego obrazu zwrotu nakładu poniesionego na realizację zamówień. Zaniedbanie tych kosztów lub ignorowanie innych pomniejszych kosztów dodatkowych, będzie również  skutkowało  osłabieniem  rentowności.

Jeżeli taka “wewnętrzna erozja“ będzie trwała przez dłuższy czas  wysoce prawdopodobne jest to , że dana firma będzie nieustannie walczyć, aby utrzymać się na rynku. Często zdarza się, że negatywny wynik finansowy jest ogromnym zaskoczeniem dla osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie, ponieważ cała ich uwaga skupia się wyłącznie na realizacji zamówień i zadań z tym związanych , ale  zapominają całkowicie o prawidłowej analizie struktur kosztów oraz nieustanej pracy nad rentownością.

Oszacowanie jednej roboczogodziny nie zawsze jest proste. Ale ważne jest, aby być w stanie zdefiniować elementy potrzebne do wykonywania określonej pracy w rozsądnych granicach. Jeśli zbyt mało elementów zostanie uwzględnionych powstała w ten sposób wycena będzie atrakcyjna i zostanie szybko zaakceptowana przez  potencjalnego klienta ,ale powstanie ujemna marża zysku dla tego cyklu produkcyjnego co przyniesie straty dla całej firmy. Możliwa jest także odwrotna sytuacja gdzie zawyżony nienaturalnie koszt roboczogodziny spowoduje wzrost potencjalnego zysku, ale nastąpi odrzucenie wyceny przez klienta z powodu wysokiej ceny .

Jeżeli firma obsługuje podobne cykle produkcyjne  istnieje wtedy lepsza podstawa do wykonania wszystkich kalkulacji. Jednak wpierw muszą istnieć odpowiednie zapisy “historyczne”, aby z tego skorzystać. Można też spróbować liczyć na  doświadczenie osób z zespołu, które posiadają duży staż zawodowy, aby  opracować rozsądny szacunek wymaganego czasu. Ujemna stroną takiego podejścia jest zawodność pamięci ludzkiej jak i fluktuacja pracowników.  

Dodatkowym czynnikiem przy kalkulacji roboczo godziny jest określenie wykształcenia zawodowego i umiejętności wymaganych do ukończenia danego zadania z cyklu produkcyjnego. W praktyce oznacza to że nie ma żadnej korzyści, z dostępnego elektryka gdy  jest wymagana obsługa zaawansowanej maszyny tokarskiej, chyba że jest on pracownikiem wyjątkowo uzdolnionym. W niektórych przypadkach sztywne kryteria zawodowe  oraz określone umiejętności dla danych stanowisk pracy, mogą być postrzegana jako przeszkoda, jednak ważne jest, aby umiejętności wykorzystywane do wykonania danego zadania spełniały obowiązujące  standardy. 

Czas potrzebny do ukończenia zadania, czas pracy maszyny oraz czas montażu są razem współzależnie powiązane. Czas i kolejność każdej czynności musi być dobrze zdefiniowana, a sekwencja wykonania poprawna. W wielu przypadkach, jedna maszyna jest używana do wykonywania kilku różnych cyklów produkcji. Tutaj ważne jest, aby zachować prawidłową sekwencje, tak aby inne procesy nie były  opóźnione z powodu braku elementów lub niedostępności maszyny. Używanie półfabrykatów niektórych komponentów, wyprodukowanych gdy istniały wolne moce produkcyjne  często może poprawić przepływ pracy i skrócić czas produkcji. To oczywiście wymaga posiadania magazynu dla półfabrykatów ,ale koszty zarządzania takim magazynem mogą  być znacznie mniejsze niż  potencjalne opóźnienia w produkcji. Takie podejście wymaga oczywiście dobrej kontroli zapasów w magazynie. Brak krytycznego składnika w niewłaściwym czasie może prowadzić do znacznych strat czasu i marży zysku.

Zarządzanie, inwentaryzacja oraz kontrola magazynu odnosi się  również dla gotowego produktu. Jeśli jest to produkt ukończony lub przechowywany dla klienta z terminem odbioru w okresie późniejszym, jego lokalizacja oraz ilości  powinny być dostępne z poziomu systemu zarządzania.

Marnotrawstwo materiału tzw. odpad produkcyjny  może mieć znaczący wpływ na zysk z realizacji danego cyklu produkcyjnego. Zasada ta dotyczy zarówno materiałów wymaganych do konkretnego  zadania (np. stal, plastik, rurociągi itp.), jak i również wszelkich materiałów wykończeniowych lub eksploatacyjnych (farby, oleje, pręty spawalnicze, uszczelki). Chociaż materiały wymienione powyżej odnoszą się do prostych prac wykończeniowych ,a nie strukturalnych każda branża posiada takie  własne, specyficzne  materiały. Kluczowym czynnikiem w ograniczaniu marnotrawstwa jest zdolność do precyzyjnego ustalenia zużycia maksymalnej ilości materiału ze stosowanego surowca nieprzetworzonego, obojętnie czy to blacha, tkanina, przewody albo arkusz papieru. Utrzymywanie niskiego poziomu odpadu produkcyjnego jest jednym z głównych czynników dla utrzymania wyższej marży zysku aniżeli  konkurencja. To samo odnosi się do materiałów wykończeniowych lub eksploatacyjnych. Aby temu zapobiec należy kontrolować wszelkie przejawy  marnotrawstwa i nadmiernego zużycia materiału. Często sprowadza się to do jakości i umiejętności zaangażowanych pracowników. Wreszcie nadmierny odpad produkcyjny generuje własne dodatkowe koszty poprzez wymagania dotyczące przechowywania i utylizacji.

Każda realizacja zamówienia wymaga transportu  do  dostawy, które muszą być uzgodnione w zamówieniu. Firmy powinny  być w stanie rejestrować i śledzić takie informacje. Producent może wykorzystać swój własny transport lub skorzystać z usług firm specjalistycznych. W każdym przypadku konieczna jest możliwość  oszacowania  kosztu ładunku i zapewnienia właściwego czasu  dostawy .

Przetwarzanie faktur i płatności, wielu słusznie uznaje za  procedury rachunkowości, a nie procesy produkcyjne. Jednakże koszty produkcji i księgowość  są ściśle powiązane. Słaba i niedokładna struktura kosztu procesów produkcyjnych doprowadzi do wystawiania zaniżonych wartości na fakturach. To z kolei może mieć znaczący wpływ  na marżę zysku lub uniemożliwi nam oszacowania zysku. Wtedy zysk po prostu staje się szacunkiem  lub przypuszczeniem. W wielu małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych  księgowość jest często pierwszym oprogramowaniem zakupionym – często nie biorąc pod uwagę żadnych rozwiązań dla produkcji. Dopiero wraz z pojawieniem się większej liczby zamówień lub rozwojem firmy pojawia się potrzeba na oprogramowanie do wspomagania zarządzania produkcją. Posiadanie programu który łatwo można zintegrować jest wręcz na wagę złota. Doskonałym przykładem takiej integracji jest Mozart wspomaganie zarządzaniem produkcją z systemem dla firm Subiekt GT.  

We wcześniejszym artykule omówiliśmy w ogólnym zarysie  wymagania i zalety związane z użyciem oprogramowania wspomagającego zarządzanie produkcją. W artykule skupiłem się tylko na opisaniu niektórych szczegółów związanych z dokładnym szacowaniem i kalkulacją rzeczywistych kosztów zrealizowanych zamówień oraz czynników, które wpływają na  wycenę realizacji potencjalnych zamówień.

Istnieje wiele aplikacji dostępnych do wspomagania zarządzania produkcją dla  małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Ich główne funkcje mogą być bardzo podobne, ale niektóre będą miały ograniczony zestaw modułów do rozbudowy funkcjonalności . W ten sposób każdy ma możliwość wyboru własnej  opcji, które mogą być specyficzne dla danej branży.

Dobry wybór modułów funkcjonalnych, elastyczność konfiguracji i możliwość bezproblemowej integracji z innymi ważnymi obszarami, takimi jak oprogramowanie księgowe, mogą decydować o realizacji Twoich celów biznesowych.


ITM Technologie Informatyczneon Google+