Skontaktuj się z nami: 731 171 502 lub 61 6662 732

Integracja danych

Integracja baz danych polega na łączenie danych z wielu różnych źródeł, które są przechowywane przy użyciu różnych technologii tak aby zapewnić jednolity widok danych. Integracja danych jest niezbędna dla:

 • łączenia systemów dwóch firm
 • integracji operacji internetowych w istniejące struktury biznesowe  
 • konsolidacji aplikacji w ramach jednej firmy, aby zapewnić jednolity obraz danych oraz aktywów firmy

W większości przypadków integracja danych pozwala na :

 • użycie nowego, lepiej dostosowanego oprogramowania/platformy lub technologii spełniające wszystkie oczekiwania Twojej firmy na przykład:
  • znalezienie bardziej odpowiedniego narzędzia, które zapewnia lepsze skalowanie dla przyszłego rozwoju
  • wykorzystanie oprogramowania zapewniającego
   • niższe koszty licencji
   • tańsze wsparcie 
   • przyjazne dla wszystkich użytkowników, a nie tylko dla uzdolnionych informatycznie
   • tańszy koszt wdrożenia

​​​​Głowne obszary integracji danych:

Integracja danych to pojęcie obejmujące kilka odrębnych obszarów, takich jak:

 • hurtownie danych
 • migracja danych
 • integracja informacji
 • zarządzanie danymi

Integracja danych jest najczęściej aplikowana przy budowaniu tzw. hurtowni danych dla danej firmy. Zaletą hurtowni danych jest to, że wspomaga wykonywanie działalności gospodarczej poprzez:

 • przyspieszenie przetwarzania analitycznego
 • wspomaganie Twoich decyzji
 • ułatwienie archiwizacji danych
 • umożliwienie analizy efektywności
 • wsparcie dla systemów CRM do zarządzania relacjami z klientami

Wszystkie te punkty nie byłyby możliwe do wykonania na podstawie danych dostępnych tylko w systemie źródłowym, ponieważ systemy źródłowe mogą zawierać odpowiednie dane, ale nie bedą one odnosić się do tych samych podmiotów w innych systemach żrodłowych.

Wyzwania integracji danych

Na pierwszy rzut oka, największym wyzwaniem jest realizacja techniczna integracji danych z różnych, często niekompatybilnych źródeł. Jednakże o wiele większe wyzwanie leży w całkowitej integracji danych. Dlatego ITM stosuje następujące etapy:

Projekt

 • Integracja danych w danej firmie musi być inicjatywą strony biznesowej, a nie wydziału informatycznego danej firmy. 
 • Analiza wymagań czyli:
  • dlaczego planujemy integrację danych 
  • jakie są cele i rezultaty
  • z którego systemu będą pochodzić  dane
  • czy wszystkie dostępne dane spełniają wymogi dla planowanej integracji
  • jakie są założenia firmy 
  • jaki jest model wsparcia
 • Pełna analiza systemów źródłowych pozwala ustalić:
  •  jakie są opcje ekstrakcji danych z systemów
  • co jest wymagane 
  • dostępne częstotliwości z ekstraktów
  •  jaka jest jakość danych 
  • czy wymagane pola danych wypełniano prawidłowo i konsekwentnie 
  • czy jest dostępna dokumentacja 
  • jaka jest wielkości przetwarzanych danych
  • kto jest właścicielem systemu
 • Wszelkie inne wymagania niefunkcjonalne, takie jak:
  • przetwarzanie danych 
  • czas reakcji systemu 
  • szacunkowa liczba użytkowników 
  • polityka bezpieczeństwa danych
  •  zasady tworzenia kopii zapasowych
 • Jaki jest model wsparcia dla nowego systemu
 • Kto będzie właścicielem systemu, jakie będą koszty utrzymania i aktualizacji
 • Wyniki powyższych czynności muszą być udokumentowane w formie dokumentu, który zostanie  zatwierdzony i podpisany przez wszystkie strony, które będą uczestniczyć w projekcie integracji danych.

Realizacja

Wybór odpowiedniego narzędzia i metody integracji danych na podstawie:

 • specyfikacji zawartej w projekcie 
 • wyniku analizy wymagań oraz systemów żródłowych

Małe firmy i przedsiębiorstwa, które zaczynaja tzw magazynowania danych staną w obliczu podjęcia decyzji o zestawie narzędzi potrzebnych do wdrożenia danego rozwiązanie.

Większe przedsiębiorstwo lub firmy, które już wdrożyły podobne lub mniejsze projekty integracji danych są w łatwiejszej pozycji. Posiadane doświadczenie i rozpoznane wymagania pozwalają rozszerzyć istniejący system lub wdrożyć nowy system bardziej efektywnie.

Testowanie

W czasie realizacji prawidłowe badanie i testowanie jest konieczne, aby zapewnić, że ujednolicone dane są:

 • poprawne
 • kompletne
 • aktualne

Na tym etapie dużą rolę odgrywa użytkownik.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji: zadzwoń do nas: 731 171 502 lub 61 6662 732
lub napisz »

ITM Technologie Informatyczneon Google+