Polityka Prywatności

 

 Firma IT Manager Andrzej Oćwieja z siedzibą przy ul Bobolicka 5 , 60-182 Poznań  będąca operatorem serwisu internetowego http://www.itm .pl ("Serwis") nie udostępnia stronom trzecim danych dotyczących i podanych przez Użytkowników stron internetowych wyżej wymienionego Serwisu poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych takich jak Google Analytics .Serwis  przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania tych informacji , które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Użytkownik, podając dane w formularzu kontaktowym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą, oraz, że wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.). Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane będą przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Serwis. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Serwisu . Strony Serwisu są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Serwisu przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Korzystanie z plików cookies.

Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików "cookies". Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w naszym serwisie internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników, pozwalających na ich identyfikację.

Firma IT Manager Andrzej Oćwieja wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie
w następujących celach:

 • świadczenia usług,
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • utrzymania sesji przez przeglądarkę internetową Użytkownika,
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika, jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) z możliwością wyłączenia wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy,
 • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkowników.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym (przeglądarce internetowej) Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ustawieniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Aby zapewnić poprawne, wydajne i bezpieczne funkcjonowanie naszych stron internetowych stosujemy następujące typy plików cookies:

 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji przez Użytkowników,
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, aplikacji i itp.
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zachowań oraz zainteresowań,
 • statystyczne - służące do prowadzenia statystyk obejmujących korzystanie ze stron internetowych oraz aplikacji.


Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • określenie zasad postępowania z różnymi typami plików cookies, np.: akceptowania plików stałych
 • i traktowania ich jako sesyjnych (usuwania po zamknięciu przeglądarki internetowej),
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców, m.in.: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer .

Jednocześnie informujemy , że ograniczenie lub wyłączenie w urządzeniu końcowym Użytkownika (przeglądarce internetowej) wykorzystania plików cookies i innych podobnych technologii podczas korzystania ze stron internetowych zarządzanych przez  Serwis  może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z pełnej ich funkcjonalności. 


ITM Technologie Informatyczneon Google+